Disclaimer

Hieronder treft u onze disclaimer aan, zijn hierover nog vragen, stel ze gerust aan ons!

Beton365 kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Beton365 accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Beton365 kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

E-mail

Dit e-mail bericht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mail bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Hij/ zij wordt verzocht onmiddellijk Beton365 telefonisch (telefoon: 0527-271595 ) op de hoogte te stellen en het e-mail bericht te vernietigen. Beton365 staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Dit e-mail bericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid voor Beton365 of haar dochters tot stand. Tevens vormen meningen verkondigd in deze e-mail niet noodzakelijk de mening van onze organisatie, of aan haar gelieerde ondernemingen.

Website

Hoewel Beton365 ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Beton365 niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Beton365 kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Beton365 accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. Bouwen met Beton kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Beton365 geen invloed heeft. Beton365 kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Beton365 zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Beton365 zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt (behoudens wet- en regelgeving).

Cookies

Wij maken gebruik van functionele, analytische en voor extra veiligheid van onze website(s) en onze bezoekers, security cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina`s van onze website(s) wordt meegestuurd en door de browser op een computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Terug naar startpagina